Sunday, February 26, 2012

"Sunshine Cleaning" - 2008

Comedy, drama: 91 min.
Director: Christine Jeffs
Writer: Megan Holley


"You are strong. You are powerful. You can do anything. You are a winner."

"Ai forţă. Eşti puternică. Poţi face orice. Eşti o învingătoare."

"Du är stark. Du är kraftfull. Du kan göra vad som helst. Du är en vinnare."

Friday, February 24, 2012

"Puncture" - 2011

Drama: 100 min.
Directors: Adam Kassen and Mark Kassen
Writers: Paul Danziger, Chris Lopata and Ela Thier


"Sometimes, the brightest light comes from the darkest places."

"Uneori, cea mai strălucitoare lumină vine din cele mai întunecate locuri."

"Ibland, kommer den ljusaste ljuset från de mörkaste platser."

Tuesday, February 14, 2012

"The Notebook" - 2004

Drama, romance, war: 123 min.
Director: Nick Cassavetes
Writers: Jeremy Leven, Jan Sardi and Nicholas Sparks


"The greatest love is the one that weakens your soul ... and that which makes us want more. That who burn our hearts and calm our minds. And that's what you gave me ... And I was hoping that I will give you that as well, forever."

"Cea mai mare dragoste este aceea ce-ţi slăbeşte sufletul ... şi care ne face să vrem şi mai mult. Aceea care ne arde inimile şi ne linişteşte minţile. Şi asta mi-ai dat tu mie ... Şi asta am sperat să îţi dau şi eu ţie, pentru totdeauna."
  
"Den största kärleken är den som försvagar din själ ... och det som får oss att vilja ännu mer. Den som bränner våra hjärtan och lugnar våra sinnen. Och det är det du gav mig ... Och jag hoppades att jag ger dig det också, för evigt."

Saturday, February 11, 2012

"My Name Is Khan" - 2010

Drama, romance: 165 min.
Director: Karan Johar
Writer: Shibani Bathija


"In this world there are only two kinds of people. People who do good deeds. And people who do bad things. The only thing that differentiates human beings. There is no other difference."

"În această lume există doar două feluri de oameni. Oamenii care fac fapte bune. Şi oamenii care fac fapte rele. Acesta este singurul lucru care diferenţiază fiinţele umane. Nu există nici o altă diferenţă."

"I denna värld finns det bara två typer av människor. Människor som gör goda gärningar. Och människor som gör dåliga saker. Det enda som skiljer människor. Det finns ingen annan skillnad."

Friday, February 3, 2012

"Shame" - 2011

Drama: 101 min.
Director: Steve McQueen
Writers: Steve McQueen and Abi Morgan

"I'm sorry.

You're always sorry.

- You say only that!

- At least I say I'm sorry.

Try to do something also. Actions count. Not words."

"Îmi pare rău.
 

Mereu îţi pare rău.
-    Numai asta spui!

-    Măcar zic că îmi pare rău.

Încearcă să şi faci ceva. Faptele contează. Nu cuvintele."  

"Jag är ledsen.
 

Du är alltid ledsen.
- Du säger bara det!

- Åtminstone jag säger förlåt.

Försök göra något också. Vad du gör spelar roll. Inte orderna.
"