Sunday, March 13, 2016

"Room" - 2015

Drama: 118 min.
Director: Lenny Abrahamson
Writer: Emma Donoghue
Book: Room

"You're gonna love it.
What?
The world."

"O să-ți placă.
Ce?
Lumea."


"Du kommer att älska det.
Vad?
Världen."

Friday, January 1, 2016