Thursday, January 31, 2013

"In Time" - 2011

Action, sci-fi, thriller: 109 min. 
Director: Andrew Niccol
Writer: Andrew Niccol


"Dude, people transfer time between each other with a simple handshake.

"Omule, oamenii își transferă timp între ei printr-o simplă strângere de mână."

"Dude, folk överför tid mellan varandra genom en enkel handskakning."

Wednesday, January 30, 2013

"The Fighter" - 2010

Biography, drama, sport: 116 min.
Director: David O. Russell
Writers: Scott Silver, Paul Tamasy, Eric Johnson and Keith Dorrington


"Take all ya emotion and pain from me all we done and use it out there right now."

"Ia toate emoțiile și durerea de la mine tot ce-am făcut și folosește-le acolo chiar acum.

"Ta all känslor och smärta från mig allt vi gjort och använd det där ute just nu."

Tuesday, January 29, 2013

"The Color Purple" - 1985

Drama: 154 min.
Director: Steven Spielberg
Writers: Alice Walker and Menno Meyjes


"I think' it pisses God off if you walk by the color purple in a field... don't notice it. 
 
What you saying it just want to be loved, like the saying in Bible?

Yes, Celie, everything wants to be loved."


"Cred că l-ar enerva pe Dumnezeu dacă ai trece pe lângă culoarea purpurie de pe un câmp... fără să o observi.

Ce spui este că vrea doar fie iubită, ca zicala din Biblie?

Da, Celie, totul vrea să fie iubit."

"Jag tror att det skulle reta Gud om du passerar genom färgen purpur i ett fält... inte märka den.

Vad du säger är att den bara vill bli älskad, som ordspråket i Bibeln?

Ja, Celie, allt vill bli älskad."

Monday, January 28, 2013

"Pollock" - 2000

Biography, drama: 122 min.
Director: Ed Harris
Writers: Steven Naifeh, Gregory White Smith, Barbara Turner    
              and Susan Emshwiller


"You've got to see his work."

"Trebuie să-i vezi lucrările."

"Du måste se hans verk."

"Nothing But the Truth" - 2008

Drama, thriller: 108 min.
Director: Rod Lurie
Writer: Rod Lurie 


"That jury is gonna hear fire-breathing oratory about a country whose security has been compromised, a husband widowed, and a little girl who's gotta visit her mother's grave because you wanted to chase a Pulitzer Prize."

"Acel juriu va auzi un foc de respirație oratorie despre o țară a cărei securitate a fost compromisă, un soț văduv, și o fetiță care va trebui să viziteaze mormântul mamei sale pentru că tu ai urmărit să primești un premiu Pulitzer."

"Den jury kommer att höra en eldsprutande retorik om ett land vars säkerhet har äventyrats, en änkling make, och en liten flicka som kommer att besöka sin mors grav för att du ville jaga ett Pulitzerpris."

"The Lord of the Rings: The Return of the King" - 2003

Action, adventure, fantasy: 201 min.
Director: Peter Jackson
Writers: J.R.R. Tolkien, Fran Walsh, Philippa Boyens and Peter Jackson


"There are some things that time cannot mend."

"Există unele lucruri pe care timpul nu le poate repara."

"Det finns några saker som tiden inte kan laga."

"The Lord of the Rings: The Two Towers" - 2002

Action, adventure, drama: 179 min.
Director: Peter Jackson
Writers: J.R.R. Tolkien, Fran Walsh, Philippa Boyens, Stephen Sinclair
              and Peter Jackson


"You must fight."

"Trebuie să lupți."

"Du måste kämpa."

"The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring" - 2001

Action, adventure, drama: 178 min.
Director: Peter Jackson
Writers: J.R.R. Tolkien, Fran Walsh, Philippa Boyens and Peter Jackson


"It began with the forging of the Great Rings."

"A început cu forjarea Marilor Inele."

"Det började med smidet av de Stora Ringarna."

Sunday, January 27, 2013

"I, Robot" - 2004

Action, mystery, sci-fi: 115 min.
Director: Alex Proyas
Writers: Jeff Vintar, Akiva Goldsman and Isaac Asimov


"We have one hundred robots here that cannot allow a human being to come to harm..."

"Avem o sută de roboți aici care nu permit să i se facă rău unei ființe umane..."

"Vi har hundra robotar här som inte kan tillåta en människa komma till skada..."

"A Simple Plan" - 1998

Crime, drama, thriller: 121 min.
Director: Sam Raimi
Writer: Scott B. Smith


"Simple things, really... a wife he loves, a decent job, friends and neighbors who like and respect him. And for a while there, without hardly even realizing it, I had all that. I was a happy man."

"Lucruri simple, într-adevăr... o soție pe care o iubește, un loc de muncă decent, prieteni și vecini care-l plac și-l respectă. Și pentru o vreme acolo, fară ca măcar să-mi dau seama, am avut toate astea. Eram un bărbat fericit."

"Enkla saker, verkligen... en hustru han älskar, ett hyggligt jobb, vänner och grannar som gillar och respekterar honom. Och för ett tag där, utan att knappt ens inse det, jag hade allt det där. Jag var en lycklig man."

Saturday, January 26, 2013

"Road to Perdition" - 2002

Crime, drama, thriller: 117 min.
Director: Sam Mendes
Writers: Max Allan Collins, Richard Piers Rayner and David Self


 "I saw then that my father’s only fear...  was that his son would follow the same road."

"Am văzut atunci că singura teamă a tatălui meu... a fost că fiul său ar urma același drum."

"Jag såg då att min fars enda rädsla... var att hans son skulle följa samma väg."

"The Whisleblower" - 2010

Biography, drama, thriller: 112 min.
Director: Larysa Kondracki
Writers: Larysa Kondracki and Eilis Kirwan


"I don't want a scandal, I'm just doing my job."

"Nu vreau un scandal, eu îmi fac doar treaba."

"Jag vill inte ha en skandal, jag gör bara mitt jobb."

Friday, January 25, 2013

"Rain Man" - 1988

Drama: 133 min.
Director: Barry Levinson
Writers: Barry Morrow, Ronald Bass and Barry Morrow


"Raymond has a problem communicating and learning. He can't even express himself or probably even... understand his own emotions in a traditional way."

"Raymond are o problemă de comunicare și învățare. Nici măcar nu se poate exprima sau probabil nici măcar... nu-și înțelege propriile emoții într-un mod tradițional."

"Raymond har problem att kommunicera och lära. Han kan inte ens uttrycka sig eller förmodligen ens... förstå sina egna känslor på ett traditionellt sätt."

"The Hours" - 2002

Drama: 114 min.
Director: Stephen Daldry
Writers: Michael Cunningham and David Hare


"Leonard... always the years between us always the years... always the love... always the hours..." 

"Leonard... întotdeauna anii dintre noi întotdeauna anii... întotdeauna dragostea... întotdeauna orele..."

"Leonard... alltid åren mellan oss alltid åren... alltid kärleken... alltid timmarna..."

"Hereafter" - 2010

Drama, fantasy: 129 min.
Director: Clint Eastwood
Writer: Peter Morgan


"Sometimes it seems nice to know everything about someone, but it's better to hide some things."

"Uneori pare frumos să știi totul despre cineva, dar e mai bine să ascunzi unele lucruri." 

"Ibland verkar det fint att veta allt om någon, men det är bättre att dölja vissa saker."

"The Secret Life of Bees" - 2008

Drama: 114 min.
Director: Gina Prince-Bythewood
Writers: Gina Prince-Bythewood and Sue Monk Kidd


"Have you been in love?

Of course.
 
Not enough to get married.
 
I was sufficiently in love. But I loved my freedom more."

"Ai fost îndrăgostită?

Desigur.

Nu suficient  ca să te căsătore
ști.

Am fost suficient de îndr
ăgostită. Dar mi-am iubit libertatea mai mult."

"Har du varit kär?

Självklart.

Inte tillräckligt för att gifta dig. 

Jag var tillräckligt kär. Men jag älskade min frihet mer."

Thursday, January 24, 2013

"The Sixth Sense" - 1999

Drama, mystery, thriller: 107 min.
Director: M. Night Shyamalan
Writer: M. Night Shyamalan


"They only see what they want to see."

"Ei văd doar ceea ce vor ei să vadă."

"De ser bara det de vill se."

"Crazy, Stupid, Love." - 2011

Comedy, drama, romance: 118 min.
Directors: Glenn Ficarra and John Requa
Writer: Dan Fogelman
http://www.imdb.com/title/tt1570728/ 

 
"I have loved her even when I've hated her. Only married couples will understand that one. And I don't know if it's gonna work out, I don't know what's gonna happen. I'm sorry, Robbie, I can't give you that. But I can promise you this: I will never stop trying. Because when you find the one... you never give up." 

"Am iubit-o chiar și când am urât-o. Asta o pot înțelege doar cuplurile căsătorite. Și nu știu dacă se vor rezolva toate, nu știu ce se va întâmpla. Îmi pare rău, Robbie, la asta nu îți pot răspunde. Dar pot să-ți promit asta: nu voi înceta niciodată să încerc. Pentru că atunci când îți găsești persoana aleasă... nu renunți niciodată." 

"Jag har älskat henne även när jag hatade henne. Endast gifta par kommer att förstå den här. Och jag vet inte om det kommer att fungera, jag vet inte vad som kommer att hända. Jag är ledsen, Robbie, jag kan inte svara på det. Men jag kan lova dig detta: jag kommer aldrig att sluta försöka. För när du hittar den valda... du ger aldrig upp."

Wednesday, January 23, 2013

"Hello! How Are You?" - 2010

Comedy, romance: 105 min.
Director: Alexandru Maftei
Writer: Lia Bugnar


"My problem is not necessarily that I'm married, but that I'm very in love. Very!  

With your husband?"

"Problema mea nu este neapărat că sunt măritată, ci că sunt foarte îndrăgostită. Foarte!

De soțul dumneavoastră?"

"Mitt problem är inte nödvändigtvis att jag är gift, utan att jag är väldigt förälskad. Väldigt!
  
I din man?"

Tuesday, January 22, 2013

"Miss Julie" - 1999

Drama: 103 min.
Director: Mike Figgis
Writers: Helen Cooper and August Strindberg


"Oh, Miss Julie! A dog can sit on the Countess's sofa. A horse can be caressed by a young lady's hand, but a servant ..."

"Of, domnișoara Julie! Un câine poate sta pe canapeaua contesei. Un cal poate fi mângâiat de mâna unei domnișoare, dar un slujitor ..."

"Åh, fröken Julie! En hund kan få ligga i grevinnans soffa. En häst kan bli smekt av en frökenhand, men en dräng …"

"Brokeback Mountain" - 2005

Drama, romance: 134 min.
Director: Ang Lee
Writers: Annie Proulx, Larry McMurtry and Diana Ossana


"If you don't got nothin', then you don't need nothin'."

"Dacă nu ai nimic, atunci nu ai nevoie de nimic."

"Om du inte har något, behöver du inte någonting."

"Broken Flowers" - 2005

Comedy, drama, mystery: 106 min.
Director: Jim Jarmusch
Writers: Jim Jarmusch, Bill Raden and Sara Driver


"I just need a little break from all of this."

"Am nevoie doar de o mică pauză de la toate astea."

"Jag behöver bara en liten paus från allt detta."

"Unfaithful" - 2002

Drama, romance, thriller: 124 min.
Director: Adrian Lyne
Writers: Claude Chabrol, Alvin Sargent and William Broyles Jr.


"Drink wine, this is life eternal. This, all that youth will give to you. It is the season for wine, roses and drunken friends. Be happy for this moment.

- This moment is your life."

"Bea vin, aceasta este viața veșnică. Acest lucru, tot ce tinerețea îți va da. Este sezonul pentru vin, trandafiri și prieteni beți. Fii fericit pentru acest moment.

- Acest moment este viața ta."

"Drick vin, detta är evigt liv. Detta, allt ungdomen kommer att ge dig. Det är säsong för vin, rosor och berusade vänner. Var glad för detta ögonblick.

- Det här ögonblicket är ditt liv.
"

Monday, January 21, 2013

"I'm Here" - 2010

Drama: 29 min.
Director: Spike Jonze
Writer: Spike Jonze


"It was the most wonderful dream in the dreams history."

"A fost cel mai minunat vis din istoria viselor."

"Det var den mest underbara drömmen i drömmarnas historia."

Sunday, January 20, 2013

"Cadillac Records" - 2008

Biography, drama, history: 109 min.
Director: Darnell Martin
Writer: Darnell Martin


"Yeah, you play that hard, act real good. But I see you. I see you."

"Da, joci greu, acționezi foarte bine. Dar eu te văd. Eu te văd."

"Ja, du spelar hårt, agerar mycket bra. Men jag ser dig. Jag ser dig."

"Breakfast at Tiffany's" - 1961

Comedy, drama, romance: 115 min.
Director: Blake Edwards
Writers: Truman Capote and George Axelrod


"People do fall in love. People do belong to each other, because that's the only chance anybody's got for real happiness."

"Oamenii chiar se îndrăgostesc. Oamenii chiar aparțin unul altuia, pentru că asta este singura șansă primită de cineva pentru a fi cu adevărat fericit."

"Folk blir förälskade. Folk tillhör varandra, eftersom det är den enda chansen någon har fått för verklig lycka."

Saturday, January 19, 2013

"Transamerica" - 2005

Adventure, comedy, drama: 103 min.
Director: Duncan Tucker
Writer: Duncan Tucker


"I wish just once they look at me and see me."

"Mi-aș dori măcar o dată să se uite la mine și să mă vadă pe mine."

"Jag önskar bara en gång att de tittar på mig och ser mig."

Friday, January 18, 2013

"Mr. Brooks" - 2007

Crime, drama, mystery: 120 min.
Director: Bruce A. Evans
Writers: Bruce A. Evans and Raynold Gideon


"God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference."

"Doamne, acordă-mi seninătatea de a accepta lucrurile pe care nu le pot schimba, curajul de a schimba lucrurile pe care le pot, și înțelepciunea ca să știu diferența."

"Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan, och förstånd att inse skillnaden."

"The Five-Year Engagement" - 2012

Comedy, romance: 124 min.
Director: Nicholas Stoller
Writers: Jason Segel and Nicholas Stoller


"Elmo say it's been five years, almost five years. You either love him or you don't.

But me love him, but it's very complicated." 

"Elmo spune că au trecut cinci ani, aproape cinci ani. Ori îl iubești ori nu.

Dar eu îl iubesc, dar e foarte complicat."

"Elmo säger att det har gått fem år, nästan fem år. Du antingen älskar honom eller inte.

Men jag älskar honom, men det är mycket komplicerad."
 

Thursday, January 17, 2013

"Facing Ali" - 2009

Documentary, sport: 100 min.
Director: Pete McCormack


"Love makes you feel powerful. Love makes you gentle, love makes you feel protected. Love makes you feel appreciated. Love makes you strong. And I think we all need to feel strong, gentle, protected, appreciated, important. We all need to feel that way."

"Dragostea te face să te simți puternic. Dragostea te face blând, dragostea te face să te simți protejat. Dragostea te face să te simți apreciat. Dragostea te face puternic. Și cred că toți avem nevoie să ne simțim puternici, blânzi, protejați, apreciați, importanți. Toți avem nevoie să ne simțim așa."

"Kärleken gör att du känner dig stark. Kärleken gör dig ödmjuk, kärleken gör att du känner dig skyddad. Kärleken gör att du känner dig uppskattad. Kärleken gör dig stark. Och jag tror att vi alla behöver känna oss starka, ödmjuka, skyddade, uppskattade, viktiga. Vi behöver alla att känna så."