Sunday, May 31, 2015

"Gran Torino" - 2008

Drama: 116 min.
Director: Clint Eastwood
Writers: Nick Schenk and Dave Johannson
Birthday: Clint Eastwood
http://www.imdb.com/title/tt1205489/?ref_=nm_knf_i2


"Ever notice how you come across somebody once in awhile you shouldn't messed with? That's me."

"Observi vreodată cum dai peste cineva din când în când, cu care nu ar trebui să te fi încurcat? Sunt eu."

"Märker du någonsin hur du stöter på någon gång i ett tag du inte ska trasslat med? Det är jag."

Wednesday, May 27, 2015

"Killing Me Softly" - 2002

Drama, mystery, romance: 100 min.
Director: Kaige Chen
Writers: Sean French and Kara Lindstrom
Book: Killing Me Softly


[…] "we spend our lives searching for our other half."

[…] "ne petrecem viețile noastre în căutarea celeilalte jumătăți."

[…] "vi tillbringar våra liv att söka efter vår andra halvan."

Sunday, May 24, 2015

"Elle s'appelait Sarah" - 2010

Drama, war: 111 min.
Director: Gilles Paquet-Brenner
Writers: Tatiana De Rosnay, Serge Joncour and Gilles Paquet-Brenner 
Book: Elle s'appelait Sarah
Birthday: Kristin Scott Thomas
http://www.imdb.com/title/tt1668200/?ref_=ttfc_fc_tt


"And so I write this for you, My Sarah. With the hope that one day, when you're old enough, this story that lives with me, will live with you as well. When a story is told, it is not forgotten. It becomes something else, a memory of who we were; the hope of what we can become."

"Și așa am scris acest lucru pentru tine, Sarah mea. Cu speranța că într-o zi, când ești destul de mare, această poveste care locuiește cu mine, va trăi cu tine, de asemenea. Când o poveste se spune, nu este uitată. Ea devine altceva, o memorie despre cine am fost; speranța pentru ceea ce putem deveni."

"Och så skriver jag detta för dig, min Sarah. Med hopp om att en dag, när du är gammal nog, den här historien som lever med mig, kommer att leva med dig också. När en historia berättas, är det inte glömt. Det blir något annat, ett minne av vem vi var; hopp om vad vi kan bli."

"Carnage" - 2011

Comedy, drama: 80 min.
Director: Roman Polanski
Writers: Yasmina Reza, Roman Polanski and Michael Katims

Birthday: John C. Reilly
http://www.imdb.com/title/tt1692486/?ref_=nm_flmg_act_17


"Morally you're supposed to overcome your impulses, but there are times you don't want to overcome them."

"Din punct de vedere moral ar trebui să-ți depășești impulsurile, dar sunt momente în care nu dorești să le depășești."

"Moraliskt du ska övervinna dina impulser, men det finns tillfällen som du inte vill att övervinna dem."

Wednesday, May 20, 2015

"Hitman" - 2007

Action, crime, drama: 100 min.
Director: Xavier Gens
Writer: Skip Woods
Birthday: Timothy Olyphant
http://www.imdb.com/title/tt0465494/?ref_=nm_knf_t3"Are you going to kill me?"

"Ai de gând să mă omori?"

"Ska du döda mig?"

Tuesday, May 19, 2015

"Jagten" - 2012

Drama: 115 min.
Director: Thomas Vinterberg
Writers: Tobias Lindholm and Thomas Vinterberg
Birthday: Thomas Vinterberg


[…] "Look into my eyes. Look me in the eyes. What do you see?" […]

[…] "Uită-te în ochii mei. Uită-te în ochii mei. Ce vezi?" […]

[…] "Se mig i ögonen. Se mig i ögonen. Vad ser du?" […]

Saturday, May 16, 2015

"Evelyn" - 2002

Drama: 94 min.
Director: Bruce Beresford
Writer: Paul Pender
Birthday: Pierce Brosnan
http://www.imdb.com/title/tt0298856/?ref_=nm_flmg_act_29"The law and justice are two entirely different matters."

"Legea și dreptatea sunt două chestiuni complet diferite."

"Lagen och rättvisa är två helt olika saker."

Friday, May 15, 2015

"Heaven Can Wait" - 1978

Comedy, romance, sport: 101 min.
Directors: Warren Beatty and Buck Henry
Writers: Elaine May, Warren Beatty, Harry Segall and Robert Towne
Play: Heaven Can Wait
Birthday: James Mason
http://www.imdb.com/title/tt0077663/?ref_=nm_flmg_act_21


"I'm not supposed to be here."

"Nu ar trebui să fiu aici."

"Jag borde inte vara här."

Thursday, May 14, 2015

"Grace of Monaco" - 2014

Biography, drama, romance: 103 min.
Director: Olivier Dahan
Writer: Arash Amel
Birthday: Tim Roth
http://www.imdb.com/title/tt2095649/?ref_=nm_flmg_act_11"Say nothing, because everything you say has consequences."

"Spune nimic, pentru că tot ceea ce spui are consecințe."

"Säg ingenting, eftersom allt du säger får konsekvenser."

"Cinderella" - 2015

Drama, family, fantasy: 105 min.
Director: Kenneth Branagh
Writer: Chris Weitz
Folk tale: Cinderella
Birthday: Cate Blanchett
http://www.imdb.com/title/tt1661199/?ref_=nm_flmg_act_5
     

"When there is kindness, there is goodness. When there is goodness, there is magic."

"Atunci când există amabilitate, există bunătate. Atunci când există bunătate, este magie."

"När det finns vänlighet, det finns godhet. När det finns godhet, det är magi."

Wednesday, May 13, 2015

"Remember Me" - 2010

Drama, romance: 113 min.
Director: Allen Coulter
Writer: Will Fetters
Birthday: Robert Pattinson
http://www.imdb.com/title/tt1403981/?ref_=nm_knf_t3"Gandhi said that whatever you do in life will be insignificant, but it's very important that you do it because nobody else will."

"Gandhi a spus că orice ai face în viață va fi nesemnificativ, dar este foarte important să faci asta pentru că nimeni altcineva nu nu o va face."

"Gandhi sade att vad du än gör i livet kommer att vara obetydlig, men det är mycket viktigt att du gör det för att ingen annan kommer att göra det."

Tuesday, May 12, 2015

"Ex Machina" - 2015

Drama, sci-fi: 108 min.
Director: Alex Garland
Writer: Alex Garland
Birthday: Domhnall Gleeson
http://www.imdb.com/title/tt0470752/?ref_=nm_knf_t4


"Do you have a name?"

"Ai un nume?"

"Har du ett namn?"

Monday, May 11, 2015

"Asylum" - 2005

Drama, romance, thriller: 99 min.
Director: David Mackenzie
Writers: Patrick McGrath, Patrick Marber and Chrysanthy Balis
Book: Asylum
Birthday: Natasha Richardson


"I want you to understand what's going to happen next. The shock will wear off, and it will be replaced by a devastating grief. In time, you will come to terms with what you have done and you'll just be very, very sad. And that sadness will stay with you for the rest of your life." 

"Vreau să înțelegi ce se va întâmpla în continuare. Șocul se va termina și va fi înlocuit de o durere devastatoare. În timp, vei accepta ceea ce ai făcut și vei fi doar foarte, foarte tristă. Și acea tristețe va rămâne cu tine pentru tot restul vieții tale."

"Jag vill att du ska förstå vad som kommer att hända härnäst. Chocken kommer att gå över, och det kommer att ersättas av en förödande sorg. Med tiden kommer du komma till rätta med vad du har gjort och du kommer bara att vara väldigt, väldigt ledsen. Och den sorgen kommer att stanna med dig för resten av ditt liv."

Sunday, May 10, 2015

"Walk the Line" - 2005

Biography, drama, music: 136 min.
Director: James Mangold
Writers: Johnny Cash, Gill Dennis, James Mangold and Patrick Carr
Books:
 Man in Black: His Own Story in His Own Words and 

           Cash: The Autobiography
Birthday: Dallas Roberts
http://www.imdb.com/title/tt0358273/?ref_=nm_knf_t1


"Aw, June, love's more important than the tour."

"Ah, June, iubirea e mai 
importantă decât turneul."

"Aw, June, kärleken är viktigare än turnén."

Saturday, May 9, 2015

"Erin Brockovich" - 2000

Biography, drama: 131 min.
Director: Steven Soderbergh
Writer: Susannah Grant
Birthday: Albert Finney

"Ce... cum ai făcut asta?"

"Wha... hur gjorde du det?"

"The Captive" - 2014

Thriller: 112 min.
Director: Atom Egoyan
Writers: Atom Egoyan and David Fraser
Birthday: Rosario Dawson
http://www.imdb.com/title/tt2326612/?ref_=nm_flmg_act_9"They take my daughter and I need to know right now what you doing to help."

"Ei mi-au luat fiica și vreau să știu acum ce faci pentru a ajuta."

"De tog min dotter och jag behöver veta just nu vad du gör för att hjälpa till."

Friday, May 8, 2015

"The Tracey Fragments" - 2007

Drama: 77 min.
Director: Bruce McDonald
Writer: Maureen Medved 
Birthday: Stephen Amell
http://www.imdb.com/title/tt0801526/?ref_=nm_knf_t3


"Look, I'm not what you think."

"Uite, eu nu sunt ceea ce crezi."

"Titta, jag är inte som du tror."

Thursday, May 7, 2015

"High Noon" - 1952

Drama, thriller, western: 85 min.
Director: Fred Zinnemann
Writers: Carl Foreman and John W. Cunningham 
Short story: The Tin Star
Birthday: Gary Cooper


"It takes a pretty smart man to know when to back away."

"Este nevoie de un bărbat destul de inteligent pentru a ști când să se retragă."

"Det krävs en man smart nog att veta när man ska backa."

Monday, May 4, 2015

"Charade" - 1963

Comedy, mystery, romance: 113 min.
Director: Stanley Donen
Writers: Peter Stone and Marc Behm
Short story: The Unsuspecting Wife
Birthday: Audrey Hepburn
http://www.imdb.com/title/tt0056923/?ref_=nm_flmg_act_11
         

"Can't he do something constructive, like start an avalanche or something?"

"Nu poate face el ceva constructiv, cum ar fi să înceapă o avalanșă sau ceva?"

"Kan han inte göra något konstruktivt, som att starta en lavin eller något?"

Friday, May 1, 2015

"Shadows in the Sun" - 2009

Drama: 81 min.
Director: David Rocksavage
Writers: Margaret Glover and David Rocksavage
Birthday: Jamie Dornan
http://www.imdb.com/title/tt1065124/?ref_=nm_flmg_act_14


"You are here now. That's the most important thing."

"Ești aici acum. Ăsta e cel mai important lucru."

"Du är här nu. Det är det viktigaste."