Saturday, June 21, 2014

"Fate Is the Hunter" - 1964

Drama, mystery, thriller: 106 min.
Director: Ralph Nelson
Writers: Ernest K. Gann and Harold Medford
Birthday: Jane Russell


"Maybe it's a combination, a lot of small things."

"Poate că este o combinaţie, o mulţime de lucruri mici."

"Kanske det är en kombination, en massa små saker."

"Top Gun" - 1986

Action, drama, romance: 110 min.
Director: Tony Scott
Writers: Jim Cash, Jack Epps Jr. and Ehud Yonay
Birthday: Tony Scott


"I feel the need...

...the need for speed!"

"Simt nevoia... 

...nevoia de viteză!"

"Jag känner ett behov... 

...behovet av snabbhet!"

Friday, June 20, 2014

"Argo" - 2012

Biography, drama, history: 120 min.
Director: Ben Affleck
Writers: Chris Terrio, Tony Mendez and Joshuah Bearman
Birthday: John Goodman


"We made history today. History starts out as farce and ends up as tragedy.

"Am facut istorie astăzi. Istoria începe la fel ca o farsă şi se termină ca o tragedie."

"Vi gjorde historia idag. Historien börjar som fars och slutar som tragedi."

"Rabbit Hole" - 2010

Drama: 91 min.
Director: John Cameron Mitchell
Writers: David Lindsay-Abaire
Birthday: Nicole Kidman


"Does it ever go away?

No, I don't think it does. Not for me, it hasn't - has gone on for eleven years. But it changes though."

"Se duce vreodată? Nu, nu cred. Nu pentru mine, nu s-a - durează de unsprezece ani. Dar se schimbă totuşi."

"Försvinner någonsin? Nej, jag tror inte att det gör det. Inte för mig, det har det inte - har pågått i elva år. Men det ändras dock."