Friday, June 20, 2014

"Rabbit Hole" - 2010

Drama: 91 min.
Director: John Cameron Mitchell
Writers: David Lindsay-Abaire
Birthday: Nicole Kidman


"Does it ever go away?

No, I don't think it does. Not for me, it hasn't - has gone on for eleven years. But it changes though."

"Se duce vreodată? Nu, nu cred. Nu pentru mine, nu s-a - durează de unsprezece ani. Dar se schimbă totuşi."

"Försvinner någonsin? Nej, jag tror inte att det gör det. Inte för mig, det har det inte - har pågått i elva år. Men det ändras dock."

No comments:

Post a Comment