Thursday, June 28, 2012

"Foster" - 2011

Comedy, drama, family: 90 min.
Director: Jonathan Newman
Writer: Jonathan Newman


"Our children are ... special. And as such we take extreme measures to ensure that families attend are special. There is a process. I'm sure you understand. And these things can take time. But what is meant to be will be."

"Copiii noştri sunt … speciali. Și ca atare luam măsuri extreme pentru a ne asigura că merg la familii speciale. Există un proces. Sunt sigură că înțelegeți. Și lucrurile astea pot lua ceva timp. Dar ce e menit să fie va fi." 

"Våra barn är ... speciella. Och som sådan kan vi ta extrema åtgärder för att säkerställa att familjer som deltar är speciella. Det finns en process. Jag är säker på att ni förstår. Och dessa saker kan ta tid. Men vad är tänkt att hända kommer att bli."

Friday, June 22, 2012

"The Joneses" - 2009

Comedy, drama: 96 min.
Director: Derrick Borte
Writers: Randy T. Dinzel and Derrick Borte

 
"I want you to come join me in the real world.
 

That is my real world."

"Vreau să mi te alături în lumea reală.
 

Asta este lumea mea reală." 

"Jag vill att du kommer med mig i den verkliga världen.
 

Det är min riktiga världen."