Monday, September 30, 2013

"Irréversible" - 2002

Crime, drama, mystery: 97 min.
Director: Gaspar Noé
Writer: Gaspar Noé
Birthday: Monica Bellucci


"Who are you?

Who am I? Until proof of the contrary, I can be your best friend."

"Cine ești tu?

Cine sunt eu? Până la dovada contrarie,
îți pot fi cel mai bun prieten."

"Vem är du?

Vem är jag? Tills bevis på motsatsen, kan jag vara din bästa vän."

Friday, September 27, 2013

"Contagion" - 2011

Drama, sci-fi, thriller: 106 min.
Director: Steven Soderbergh
Writer: Scott Z. Burns
Birthday: Gwyneth Paltrow


"Why can't they invent a shot that keeps time from passing?"

"De ce nu pot inventa ei o injecție care să oprească trecerea timpului?"

 "Varför kan de inte uppfinna en injektion som håller tiden från att passera?"

Wednesday, September 25, 2013

"Reservoir Dogs" - 1992

Crime, thriller: 99 min.
Director: Quentin Tarantino
Writers: Quentin Tarantino and Roger Avary
Birthday: Michael Madsen


"If you shoot this man, you die next. Repeat. If you shoot this man, you die next."

"Dacă tragi în acest om, vei fi următorul care va muri. Repet. Dacă tragi în acest om, vei fi următorul care va muri."

"Om du skjuter den här mannen, dör du nästa. Upprepa. Om du skjuter den här mannen, dör du nästa."


"The Game" - 1997

Drama, mystery, thriller: 129 min.
Director: David Fincher
Writers: John D. Brancato and Michael Ferris
Birthday: Michael Douglas


"Discovering the object of the game *is* the object of the game."

"Descoperirea obiectului de joc *este* obiectul jocului."

"Upptäcka syftet med spelet *är* syftet med spelet." 

"The Pursuit of Happyness" - 2006

Biography, drama: 117 min.
Director: Gabriele Muccino
Writer: Steve Conrad
Birthday: Will Smith


"Don't ever let somebody tell you... You can't do something."

"Nu lăsa niciodată pe cineva să-ți spună... Că nu poți face ceva."

"Låt aldrig någon säga dig... Du kan inte göra något."

"Side Effects" - 2013

Crime, drama, thriller: 106 min.
Director: Steven Soderbergh
Writer: Scott Z. Burns
Birthday: Catherine Zeta-Jones


"Depression is an inability to construct a future."

"Depresia este incapacitatea de a construi un viitor."

"Depression är en oförmåga att konstruera en framtid."

Saturday, September 21, 2013

"Groundhog Day" - 1993

Comedy, drama, fantasy: 101 min.
Director: Harold Ramis
Writers: Danny Rubin and Harold Ramis
Birthday: Bill Murray


"Well, what if there is no tomorrow?"

"Ei bine, ce se întâmplă dacă nu există mâine?"

"Tja, tänk om det inte finns någon morgondag?"

Friday, September 20, 2013

"La ciociara" - 1960

Drama, war: 100 min.
Director: Vittorio De Sica
Writers: Alberto Moravia, Cesare Zavattini and Vittorio De Sica
Birthday: Sofia Loren


"There are lots of good things in Italy."

"Există o mulțime de lucruri bune în Italia."

"Det finns massor av bra saker i Italien."

Thursday, September 19, 2013

"Casanova" - 2005

Adventure, comedy, drama: 112 min.
Director: Lasse Hallström
Writers: Jeffrey Hatcher, Kimberly Simi and Michael Cristofer
Birthday: Jeremy Irons


"I've got to stay here. If I go with you they'll be looking for both of us. It's too dangerous!"

"Am stau aici. Dacă merg cu tine ne vor căuta pe amândoi. E prea periculos!"

"Jag stannar här. Om jag går med dig de kommer att titta efter oss båda. Det är för farligt!"

Wednesday, September 18, 2013

"Collateral" - 2004

Crime, drama, thriller: 120 min.
Director: Michael Mann
Writer: Stuart Beattie
Birthday: Jada Pinkett Smith


"Any unusual activity tonight?"

"Ceva activitate neobișnuită în seara asta?"

"Någon ovanlig aktivitet ikväll?"

Monday, September 16, 2013

"Man on Fire" - 2004

Action, crime, drama: 146 min.
Director: Tony Scott
Writers: A.J. Quinnell and Brian Helgeland
Birthday: Mickey Rourke


"In the church, they say to forgive."

"În biserică, ei spun să ierți."

"I kyrkan, de säger att förlåta."

Sunday, September 15, 2013

"The Sunset Limited" - 2011

Drama: 91 min.
Director: Tommy Lee Jones
Writer: Cormac McCarthy
Birthday: Tommy Lee Jones


"The light is all around you but you don't see nothing but shadow."

"Lumina este în jurul tău dar tu nu vezi nimic decât umbra."

"Ljuset är allt omkring dig men du inte ser någonting utan skugga.

"Now You See Me" - 2013

Crime, mystery, thriller: 115 min.
Director: Louis Leterrier
Writers: Ed Solomon, Boaz Yakin and Edward Ricourt
Birthday: Ed Solomon


"First rule of magic: always be the smartest person in the room."

"Prima regulă de magie: fii întotdeauna cel mai deștept om din încăpere."

"Första regeln av magi: va alltid den smartaste personen i rummet."

Thursday, September 12, 2013

"Transporter 3" - 2008

Action, adventure, crime: 104 min.
Director: Olivier Megaton
Writers: Luc Besson and Robert Mark Kamen
Birthday: Jason Statham


"Do I look like a man who came half-way across Europe to die on a bridge?"

"Arăt ca un om care a venit la jumătatea drumului în Europa ca să moară pe un pod?"  

"Ser jag ut som en man som kom halvvägs över hela Europa för att dö på en bro?"

"Transporter 2" - 2005

Action, crime, thriller: 87 min
Director: Louis Leterrier
Writers: Luc Besson and Robert Mark Kamen
Birthday: Jason Statham


"I thought you were a professional driver?
A different kind of driver."

"Am crezut ca ești un șofer profesionist?

Un alt fel de
șofer."

"Jag trodde du var en professionell förare?

En annan typ av förare.
"

"The Transporter" - 2002

Action, crime, thriller: 92 min.
Director: Corey Yuen
Writers: Luc Besson and Robert Mark Kamen
Birthday: Jason Statham


"Transportation is a precise business."

"Transportul este o afacere precisă."

"Transporter är en exakt verksamhet."

Wednesday, September 11, 2013

"American Gangster" - 2007

Biography, crime, drama: 157 min.
Director: Ridley Scott
Writers: Steven Zaillian and Mark Jacobson
Birthday: John Hawkes


"That's either one of two things: either you're somebody, or you ain't nobody."

"Este unul din două lucruri: fie ești cineva, sau nu ești nimeni."

"Det är antingen en av två saker: antingen är du någon, eller du är ingen."

"Sideways" - 2004

Comedy, drama, romance: 126 min.
Director: Alexander Payne
Writers: Rex Pickett, Alexander Payne and Jim Taylor
Birthday: Virginia Madsen


"I might be in love with another woman."

"S-ar putea să fiu îndrăgostit de o altă femeie."

"Jag kanske är kär i en annan kvinna."

Tuesday, September 10, 2013

"The King's Speech" - 2010

Biography, drama, history: 118 min.
Director: Tom Hooper
Writer: David Seidler
Birthday: Colin Firth


"What was your earliest memory?

I'm not... here to discuss... personal matters.

Why are you here then?

Because I bloody well stammer!"

"Care a fost cea mai veche amintire a ta?

Eu nu sunt... aici pentru a discuta despre... probleme personale.
 
Atunci de ce ești aici?

Pentru că m
ă bâlbâi!"

"Vad var ditt tidigaste minne?

Jag är inte... här för att diskutera... personliga frågor.

Varför är du här ?

För att jag stammar!"

"The Lincoln Lawyer" - 2011

Crime, drama, thriller: 118 min.
Director: Brad Furman
Writers: John Romano and Michael Connelly
Birthday: Ryan Phillippe


"I'm not talking about guilty or not guilty; just, just innocence. Know what I'm afraid of now? Evil. Pure evil."

"Eu nu vorbesc despre vinovat sau nevinovat; doar, doar nevinovăție. Știi de ce mi-e frică acum? Răutate. Pură răutate."

"Jag pratar inte om skyldig eller icke skyldig; bara, bara oskuld. Vet du vad jag är rädd för nu? Ondska. Ren ondska."

Monday, September 9, 2013

"About a Boy" - 2002

Comedy, drama, romance: 101 min.
Directors: Chris Weits and Paul Weitz
Writers: Nick Hornby, Peter Hedges, Chris Weitz and Paul Weitz
Birthday: Hugh Grant


"You will end up childless and alone."

"Vei ajunge fără copii și singur."

"Du kommer att hamna barnlös och ensam."

"Mr. Deeds" - 2002

Comedy: 96 min.
Director: Steven Brill
Writers: Clarence Budington Kelland, Robert Riskin and Tim Herlihy
Birthday: Adam Sandler


"I can't run a company... I can't even run my own life!"

"Eu nu pot conduce o companie... Eu nu pot conduce nici măcar propria mea viață!"  

"Jag kan inte driva ett företag... Jag kan inte ens köra mitt eget liv!"

"Mammoth" - 2009

Drama: 125 min.
Director: Lukas Moodysson
Writer: Lukas Moodysson
Birthday: Michelle Williams

 

"You know, we should, we should come here one day, you know we should just come here or not here..."

"Știi, ar trebui, ar trebui să venim aici o zi, știi ar trebui să venim aici sau nu aici..."

"Du vet, vi borde, vi borde komma hit en dag, du vet vi borde komma hit eller inte..." 

Sunday, September 8, 2013

"The Hobbit: An Unexpected Journey" - 2012

Adventure, fantasy: 169 min.
Director: Peter Jackson
Writers: Fran Walsh, Philippa Boyens, Peter Jackson, 
              Guillermo del Toro and J.R.R. Tolkien
Birthday: Martin Freeman


"I'm looking for someone to share in an adventure."

"Caut pe cineva care să împărtășească o aventură."

"Jag letar efter någon att dela ett äventyr."

"Derailed" - 2005

Drama, thriller: 108 min.
Director: Mikael Håfström
Writers: Stuart Beattie and James Siegel
Birthday: Pink


"I got all kinds of guilt."

"Am primit toate felurile de vinovăție."

"Jag fick alla sorter av skuldkänslor."

"The Lion King" - 1994

Animation, adventure, drama: 89 min.
Directors: Roger Allers and Rob Minkoff
Writers: Irene Mecchi, Jonathan Roberts, Linda Woolverton, 
              Brenda Chapman, Burny Mattinson, Barry Johnson, 
              Lorna Cook, Thom Enriquez, Andy Gaskill, Gary Trousdale, 
              Jim Capobianco, Kevin Harkey, Jorgen Klubien, 
              Chris Sanders, Tom Sito, Larry Leker, Joe Ranft, Rick Maki, 
              Ed Gombert, Francis Glebas, Mark Kausler, J.T. Allen, 
              George Scribner, Miguel Tejada-Flores, Jenny Tripp, 
              Bob Tzudiker, Christopher Vogler, Kirk Wise and Noni White
Birthday: Jonathan Taylor Thomas


"My dad just showed me the whole kingdom."

"Tatăl meu mi-a aratat tot regatul."

"Min pappa visade mig hela riket."

Saturday, September 7, 2013

"The Wrestler" - 2008

Drama, romance, sport: 109 min.
Director: Darren Aronofsky
Writer: Robert D. Siegel
Birthday: Evan Rachel Wood


"When you live hard and you play hard and burn the candle at both ends... in this life, you can lose everything you love, everything that loves you."

"Când trăiești greu și joci tare și arzi lumânarea la ambele capete... în această viață, poti pierde tot ce iubești, tot ceea ce te iubește."

"När du lever hårt och du spelar hårt och bränner ljuset i båda ändar... i det här livet, kan du förlora allt du älskar, allt som älskar dig."

Friday, September 6, 2013

"Dangerous Liaisons" - 1988

Drama, romance: 119 min.
Director: Stephen Frears
Writers: Christopher Hampton and Choderlos de Laclos
Birthday: Swoosie Kurtz


"It's beyond my control."

"Este dincolo de controlul meu."

"Det är bortom min kontroll.

"Prometheus" - 2012

Adventure, mystery, sci-fi: 124 min.
Director: Ridley Scott
Writers: Jon Spaiths, Damon Lindelof, Dan O'Bannon and Ronald Shusett
Birthday: Idris Elba


"Whatever that probe is picking up, it's a lifeform."

"Indiferent ce ia sonda, este o formă de viață."

"Oavsett vad sonden plockar upp, det är en livsform.

Thursday, September 5, 2013

"Grizzly Man" - 2005

Documentary, biography: 103 min.
Director: Werner Herzog
Writer: Werner Herzog
Birthday: Werner Herzog


 "I will die for these animals, I will die for these animals, I will die for these animals."

"Voi muri pentru aceste animale, voi muri pentru aceste animale, voi muri pentru aceste animale."

"Jag kommer att dö för dessa djur, jag kommer att dö för dessa djur, jag kommer att dö för dessa djur."

"Batman Returns" - 1992

Action, fantasy: 126 min.
Director: Tim Burton
Writers: Bob Kane, Daniel Waters and Sam Hamm
Birthday: Michael Keaton


"Honey, I'm home. Oh, I forgot. I'm not married."

"Iubito, sunt acasă. Oh, am uitat. Nu sunt căsătorit."

"Älskling, jag är hemma. Åh, jag glömde. Jag är inte gift."

"Batman" - 1989

Action, fantasy: 126 min.
Director: Tim Burton
Writers: Bob Kane, Sam Hamm and Warren Skaaren
Birthday: Michael Keaton


"What are you?

I'm Batman."

"Ce ești tu?

Eu sunt Batman.
"

"Vad är du?

Jag är Batman."

"In America" - 2002

Drama: 105 min.
Director: Jim Sheridan
Writers: Jim Sheridan, Naomi Sheridan and Kirsten Sheridan
Birthday: Paddy Considine


"Welcome to America."

"Bun venit în America."

"Välkommen till Amerika."

Wednesday, September 4, 2013

"The Great Gatsby" - 2013

Drama, romance: 143 min.
Director: Baz Luhrmann
Writers: Baz Luhrmann, Craig Pearce and F. Scott Fitzgerald


"My life, old sport, my life... my life has got to be like this... It's got to keep going on."

"Viața mea, sport vechi, viața mea... viața mea a ajuns să fie așa... Trebuie să continuie."

"Mitt liv, gammal sport, mitt liv... mitt liv har fått vara så här... Det måste hålla igång.

Tuesday, September 3, 2013

"Wall Street" - 1987

Crime, drama: 126 min.
Director: Oliver Stone
Writers: Stanley Weiser and Oliver Stone
Birthday: Charlie Sheen


"How much is enough?"

"Cât de mult este suficient?"

"Hur mycket är tillräckligt?"

Monday, September 2, 2013

"The Matrix Revolutions" - 2003

Action, adventure, sci-fi: 129 min.
Directors: Andy Wachowski and Lana Wachowski
Writers: Andy Wachowski and Lana Wachowski
Birthday: Keanu Reeves


"You saw the Oracle? What did she tell you? 

Same thing she always does: exactly what I needed to hear."

"Ai văzut Oracolul? Ce ți-a spus?

Același lucru ce face întotdeauna: exact ceea ce aveam nevoie să aud.
"

"Du såg Oracle? Vad sa hon till dig?

Samma sak hon alltid gör: precis vad jag behövde höra."

"The Matrix Reloaded" - 2003

Action, sci-fi: 138 min.
Directors: Andy Wachowski and Lana Wachowski
Writers: Andy Wachowski and Lana Wachowski
Birthday: Keanu Reeves


"There are only two possible explanations: either no one told me, or no one knows."

"Există doar două explicații posibile: fie nimeni nu mi-a spus, fie nimeni nu știe."

"Det finns bara två möjliga förklaringar: antingen ingen berättade mig, eller ingen vet."

"The Matrix" - 1999

Action, adventure, sci-fi: 136 min.
Directors: Andy Wachowski and Lana Wachowski
Writers: Andy Wachowski and Lana Wachowski
Birthday: Keanu Reeves


"If real is what you can feel, smell, taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain."

"În cazul în care real este ceea ce poți simți, mirosi, gusta și vedea, atunci real sunt pur și simplu semnalele electrice interpretate de creierul tău."

"Om det verkliga är vad du kan känna, lukta, smaka och se, det verkliga är helt enkelt elektriska signaler som tolkas av din hjärna."