Friday, September 27, 2013

"Contagion" - 2011

Drama, sci-fi, thriller: 106 min.
Director: Steven Soderbergh
Writer: Scott Z. Burns
Birthday: Gwyneth Paltrow


"Why can't they invent a shot that keeps time from passing?"

"De ce nu pot inventa ei o injecție care să oprească trecerea timpului?"

 "Varför kan de inte uppfinna en injektion som håller tiden från att passera?"

No comments:

Post a Comment