Tuesday, December 31, 2013

"The Human Stain" - 2003

Drama, romance, thriller: 106 min.
Director: Robert Benton
Writers: Philip Roth and Nicholas Meyer
Birthday: Anthony Hopkins


"Action is the enemy of thought."

"Acţiunea este inamicul gândirii."

 "Action är tankes fiende."

"Gandhi" - 1982

Biography, drama, history: 191 min.
Director: Richard Attenborough
Writer: John Briley
Birthday: Ben Kingsley


"An eye for an eye only ends up making the whole world blind."

"Un ochi pentru un ochi se termină doar prin a face toată lumea oarbă."

"Öga för öga slutar bara upp att göra hela världen blind."

"At First Sight" - 1999

Drama, romance: 128 min.
Director: Irwin Winkler
Writers: Oliver Sacks and Steve Levitt
Birthday: Val Kilmer


"Maybe I'm not meant to see."

"Poate că nu sunt făcut pentru a vedea."

"Kanske är jag inte tänkt att se."

Sunday, December 29, 2013

"Cold Mountain" - 2003

Drama, romance, war: 154 min.
Director: Anthony Minghella
Writers: Charles Frazier and Anthony Minghella
Birthday: Jude Law


"What we have lost will never be returned to us. The land will not
heal - too much blood. All we can do is learn from the past and make peace with it."

"Ceea ce am pierdut nu ni se va returna niciodată. Pământul nu se va  
vindeca - prea mult sânge. Tot ce putem face este să învăţăm din trecut şi să facem pace cu el."

"Det vi har förlorat aldrig kommer att returneras till oss. Landet kommer inte att läka - för mycket blod. Allt vi kan göra är att lära av det förflutna och göra fred med det."  

Saturday, December 28, 2013

"Training Day" - 2001

Action, crime, drama: 122 min.
Director: Antoine Fuqua
Writer: David Ayer
Birthday: Denzel Washington


"To protect the sheep you gotta catch the wolf and it takes a wolf to catch a wolf."

"Pentru a proteja oile trebuie să prinzi lupul şi este nevoie de un lup pentru a prinde un lup."

"För att skydda fåren du måste fånga vargen och det krävs en varg för att fånga en varg."

Friday, December 27, 2013

"Green Card" - 1990

Comedy, drama, romance: 103 min.
Director: Peter Weir
Writer: Peter Weir
Birthday: Gérard Depardieu


"We don't have to like each other. We just have to get married."

"Noi nu trebuie să ne placem unul pe altul. Trebuie doar să ne căsătorim."

"Vi behöver inte gilla varandra. Vi måste bara gifta oss."

Thursday, December 26, 2013

"Requiem for a Dream" - 2000

Drama: 102 min.
Director: Darren Aronofsky
Writers: Hubert Selby Jr. and Darren Aronofsky
Birthday: Jared Leto


"Purple in the morning, blue in the afternoon, orange in the evening."

"Purpuriu dimineaţa, albastru după-amiaza, portocaliu seara."

"Purpur på morgonen, blå på eftermiddagen, orange på kvällen."

Sunday, December 22, 2013

"Music Within" - 2007

Biography, comedy, drama: 94 min.
Director: Steven Sawalich
Writers: Bret McKinney, Mark Andrew Olsen and Kelly Kennemer
Birthday: Hector Elizondo


"I can't authorize government funds to send you to college. You're deaf."

"Eu nu pot autoriza fonduri guvernamentale pentru a te trimite la facultate. Eşti surd."

"Jag kan inte tillåta statliga medel för att skicka dig till college. Du är döv."

"Café de Flore" - 2011

Drama, romance: 120 min.
Director: Jean-Marc Vallée
Writer: Jean-Marc Vallée
Birthday: Vanessa Paradis


"Do you believe in soulmates? I like the concept that someone, somewhere is meant to be with you forever."

"Crezi în suflete pereche? Îmi place ideea că cineva, undeva este menit a fi cu tine pentru totdeauna."

"Tror du på själsfränder? Jag gillar konceptet att någon, någonstans är tänkt att vara med dig för evigt."

Saturday, December 21, 2013

"Coming Home" - 1978

Drama, romance, war: 127 min.
Director: Hal Ashby
Writers: Waldo Salt, Robert C. Jones, Nancy Dowd and Rudy Wurlitzer
Birthday: Jane Fonda


"I have killed for my country, or whatever, and I don't feel good about it."

"Am omorât pentru ţara mea sau orice şi nu mă simt bine despre asta."

"Jag har dödat för mitt land, eller vad som helst, och jag mår inte bra av den."

"Unthinkable" - 2010

Drama, thriller: 97 min.
Director: Gregor Jordan
Writer: Peter Woodward
Birthday: Samuel L. Jackson


"That man over there killed 53 people, some of them women and children and yet somehow I am the villain."

"Acel om de acolo a ucis 53 de oameni, unii dintre ei femei şi copii şi totuşi într-un fel eu sunt personajul negativ."

"Den mannen där borta dödade 53 människor, en del av dem kvinnor och barn och ändå på något sätt är jag skurken."

Thursday, December 19, 2013

"Prisoners" - 2013

Crime, drama, thriller: 153 min.
Director: Denis Villeneuve
Writer: Aaron Guzikowski
Birthday: Jake Gyllenhaal


"Pray for the best, prepare for the worst."

"Roagă-te pentru ce-i mai bine, pregăteşte-te pentru ce-i mai rău."

"Be för den bästa, förbered dig för det värsta."

Wednesday, December 18, 2013

"Catch Me If You Can" - 2002

Biography, crime, drama: 141 min.
Director: Steven Spielberg
Writers: Jeff Nathanson, Frank Abagnale Jr. and Stan Redding
Birthday: Steven Spielberg


"I'm going to let you fly tonight, Frank. I'm not even going to try to stop you. That's because I know you'll be back on Monday."

"Am de gând să te las să zbori în seara asta, Frank. Nici nu am de gând să încerc să te opresc. Asta pentru că ştiu că te vei întoarce luni."

"Jag ska låta dig flyga ikväll, Frank. Jag kommer inte ens att försöka stoppa dig. Det är för att jag vet att du kommer tillbaka på måndag."

"The River Murders" - 2011

Thriller: 92 min.
Director: Rich Cowan
Writer: Steve Anderson
Birthday: Ray Liotta


"I didn't do these and you know it!"

"Nu le-am făcut şi ştii asta!"

"Jag gjorde inte detta och det vet du!"

"World War Z" - 2013

Action, adventure, horror: 116 min.
Director: Marc Foster
Writers: Matthew Michael Carnahan, Drew Goddard, Damon Lindelof, 
              J. Michael Straczynski, Max Brooks
Birthday: Brad Pitt


"Most people don't believe something can happen until it already has. That's not stupidity or weakness, that's just human nature."

"Majoritatea oamenilor nu cred că ceva se poate întâmpla până când aceasta se întâmplă deja. Asta nu-i prostie sau slăbiciune, asta este doar natura umană."

"De flesta människor tror inte att något kan hända förrän det redan har. Det är inte dumhet eller svaghet, det är bara den mänskliga naturen."

"Phone Booth" - 2002

Mystery, thriller: 81 min.
Director: Joel Schumacher
Writer: Larry Cohen
Birthday: Katie Holmes


"Who do you keep talking to on the phone?"

"Cu cine tot vorbeşti la telefon?"

"Vem håller du tala med i telefonen?"

"Burlesque" - 2010

Drama, musical, romance: 119 min.
Director: Steve Antin
Writer: Steve Antin
Birthday: Christina Aguilera


"You didn't tell me you could sing like that!"

"Nu mi-ai spus poţi cânta aşa!"

"Du sa inte att du kunde sjunga så!

Thursday, December 12, 2013

"From Here to Eternity" - 1953

Drama, romance, war: 118 min.
Director: Fred Zinnemann
Writers: Daniel Taradash and James Jones
Birthday: Frank Sinatra


"Nobody ever lies about being lonely."

"Nimeni nu minte vreodată despre a fi singur."

"Ingen ljuger någonsin om att vara ensam."

Sunday, December 8, 2013

"Cellular" - 2004

Action, crime, drama: 94 min.
Director: David R. Ellis
Writers: Larry Cohen and Chris Morgan
Birthday: Kim Basinger


"Wait, who's this? What number did I call?"

"Aşteaptă, cine eşti? Ce număr am sunat?"

"Vänta, vem är det här? Vilket nummer har jag ringt?"

"Coraline" - 2009

Animation, fantasy, thriller: 100 min.
Director: Henry Selick
Writers: Henry Selick and Neil Gaiman
Birthday: Teri Hatcher


 "Walk around the world."

"Mergi în jurul lumii.

"Gå runt om i världen."

Wednesday, December 4, 2013

"Crazy Heart" - 2009

Drama, music, romance: 112 min.
Director: Scott Cooper
Writers: Scott Cooper and Thomas Cobb
Birthday: Jeff Bridges


"Oh, I made a lot of mistakes. I'm just trying not to make 'em twice."

"Oh, am făcut o mulţime de greşeli. Încerc doar să nu le fac de două ori."

"Åh, jag gjorde en hel del misstag. Jag försöker bara att inte göra dem två gånger."

"Happy Accidents" - 2000

Comedy, romance: 110 min.
Director: Brad Anderson
Writer: Brad Anderson
Birthday: Marisa Tomei


"I feel like my whole life has been a journey into your arms."

"Mă simt ca şi cum toată viaţa mea a fost o călătorie în braţele tale."

"Det känns som hela mitt liv har varit en resa i dina armar."

Tuesday, December 3, 2013

"Shelter" - 2010

Horror, mystery, thriller: 112 min.
Directors: Måns Mårlind and Björn Stein
Writer: Michael Cooney
Birthday: Julianne Moore


"That is a very compelling diagnosis."

"Este un diagnostic foarte convingător."

"Det är en mycket övertygande diagnos."

"Letters to Juliet" - 2010

Comedy, drama, romance: 105 min.
Director: Gary Winick
Writers: Jose Rivera and Tim Sullivan
Birthday: Amanda Seyfried


"I'm sorry, I didn't know love had an expiration date."

"Îmi pare rău, n-am ştiut că dragostea a avut o dată de expirare."

"Jag är ledsen, jag visste inte att kärleken hade ett utgångsdatum."

Monday, December 2, 2013

"Britney: For the Record" - 2008

Documentary, music: 90 min.
Director: Phil Griffin
Birthday: Britney Spears


"People deal with their problems in such different ways."

"Oamenii se ocupă de problemele lor în atâtea moduri diferite."

"Folk handskas med sina problem på så olika sätt."   

Sunday, December 1, 2013

"Match Point" - 2005

Crime, drama, thriller: 124 min.
Director: Woody Allen
Writer: Woody Allen
Birthday: Woody Allen


"Do you feel guilty?"

"Te simţi vinovată?"

"Känner du dig skyldig?"