Saturday, December 21, 2013

"Unthinkable" - 2010

Drama, thriller: 97 min.
Director: Gregor Jordan
Writer: Peter Woodward
Birthday: Samuel L. Jackson


"That man over there killed 53 people, some of them women and children and yet somehow I am the villain."

"Acel om de acolo a ucis 53 de oameni, unii dintre ei femei şi copii şi totuşi într-un fel eu sunt personajul negativ."

"Den mannen där borta dödade 53 människor, en del av dem kvinnor och barn och ändå på något sätt är jag skurken."

No comments:

Post a Comment