Saturday, January 5, 2013

"Hanna" - 2011

Action, adventure, thriller: 111 min.
Director: Joe Wright
Writers: Seth Lochhead, David Farr and Seth Lochhead


"Kissing requires a total of thirty-four facial muscles and 112 postural muscles. The most important muscle involved is the orbicularis oris muscle which is used to pucker the lips."

"Sărutatul necesită un total de treizeci şi patru muşchi faciali şi 112 muşchi posturali. Cel mai important muşchi implicat este muşchiul orbicular al gurii care este folosit pentru a încreți buzele."

"Kyssas kräver en totalt av trettiofyra ansiktsmuskler och 112 posturala muskler. Det viktigaste muskeln inblandad är munnens ringmuskel som används för att rynka läpparna."

No comments:

Post a Comment