Sunday, January 13, 2013

"Enchanted" - 2007

Comedy, family, fantasy: 107 min.
Director: Kevin Lima
Writer: Bill Kelly
http://www.imdb.com/title/tt0461770/


"True love's kiss?
 
It's the most powerful thing in the world."

"Sărutul dragostei adevărate?

Este cel mai puternic lucru din lume."

"Sanna kärlekens kyss?

Det är den mest kraftfulla saken i världen."

No comments:

Post a Comment