Friday, January 25, 2013

"The Secret Life of Bees" - 2008

Drama: 114 min.
Director: Gina Prince-Bythewood
Writers: Gina Prince-Bythewood and Sue Monk Kidd


"Have you been in love?

Of course.
 
Not enough to get married.
 
I was sufficiently in love. But I loved my freedom more."

"Ai fost îndrăgostită?

Desigur.

Nu suficient  ca să te căsătore
ști.

Am fost suficient de îndr
ăgostită. Dar mi-am iubit libertatea mai mult."

"Har du varit kär?

Självklart.

Inte tillräckligt för att gifta dig. 

Jag var tillräckligt kär. Men jag älskade min frihet mer."

No comments:

Post a Comment