Thursday, December 22, 2011

"The Reader" - 2008

Drama: 124 min.
Director: Stephen Daldry
Writers: David Hare and Bernhard Schlink

"Societies think they operate by something called morality. But they don't. They operate by something called law.

... Remember, the question is never Was it wrong? but  Was it legal?


"Societățile cred că funcționează prin ceva numit moralitate. Dar ele nu o fac. Ele funcționează prin ceva numit lege.

... Amintiți-vă, întrebarea nu este niciodată A fost greșit? ci A fost legal?
"

"Samhällen tror att de verkar genom något som kallas moral. Men de gör inte. De verkar genom något som kallas lag.

... Kom ihåg, frågan är aldrig Var det fel? utan Var det lagligt?
"

No comments:

Post a Comment