Friday, March 16, 2012

"The Gift" - 2000

Crime, drama, fantasy: 112 min.
Director: Sam Raimi
Writers: Billy Bob Thornton and Tom Epperson


"I just can't get through a wall or some kind in my head... or... or in my soul. Sometimes I don't know the difference between my head or soul."

"Nu pot să depăşesc un zid sau ceva în capul meu… sau… sau în sufletul meu. Câteodată nu ştiu diferenţa dintre capul meu şi sufletul meu."

"Jag kan bara inteigenom en vägg eller något i mitt huvud... eller... eller i min själ. Ibland vat jag inte skillnaden mellan mitt huvud och min själ."

No comments:

Post a Comment