Friday, February 8, 2013

"Lars and the Real Girl" - 2007

Comedy, drama: 106 min.
Director: Craig Gillespie
Writer: Nancy Oliver


"What we call mental illness, isn't always just an illness... It can be a communication, it can be a way of work something out."

"Ceea ce noi numim boală mintală, nu este întotdeauna doar o boală... Poate fi o comunicare, poate fi o modalitate de a rezolva ceva."

"Det vi kallar psykisk sjukdom är inte alltid bara en sjukdom... Det kan vara en kommunikation, kan vara ett sätt att lösa något."

No comments:

Post a Comment