Monday, November 18, 2013

"Midnight in Paris" - 2011

Comedy, fantasy, romance: 94 min.
Director: Woody Allen
Writer: Woody Allen
Birthday: Owen Wilson


"You're in love with a fantasy.

I'm in love with you."

"Ești îndrăgostit de o fantezie.

Sunt îndr
ăgostit de tine."

"Du är kär i en fantasi.

Jag är kär i dig.
"

No comments:

Post a Comment