Friday, March 20, 2015

"Into the Wild" - 2007

Adventure, biography, drama: 148 min. 
Director: Sean Penn
Writers: Sean Penn and Jon Krakauer
Book: Into the Wild 
Birthday: William Hurt


"I read somewhere how important it is in life not necessarily to be strong... but to feel strong."

"Am citit undeva cât de important este în viață nu neapărat să fii puternic... dar să te simți puternic."

"Jag läste någonstans att det är viktigt i livet inte nödvändigtvis att vara stark... men att känna sig stark."

No comments:

Post a Comment