Sunday, January 18, 2015

"Knocked Up" - 2007

Comedy, drama, romance: 129 min. 
Director: Judd Apatow 
Writer: Judd Apatow
Birthday: Jason Segel


"Marriage is like a tense, unfunny version of Everybody Loves Raymond, only it doesn't last 22 minutes. It lasts forever."

"Căsătoria este ca o versiune tensionată, neamuzantă a
Dragul de Raymond, numai că nu durează 22 de minute. Durează pentru totdeauna."

"Äktenskapet är som en spänd, inte rolig version av
Alla älskar Raymond, bara det inte varar 22 minuter. Det varar för evigt."

No comments:

Post a Comment