Sunday, January 18, 2015

"None But the Lonely Heart" - 1944

Drama, romance: 113 min.
Director: Clifford Odets 
Writers: Clifford Odets and Richard Llewellyn


"People are what they are and love what they love, and I don't see any sense in trying to be something else."

"Oamenii sunt ceea ce sunt și iubesc ceea ce le place, iar eu nu văd nici un sens în încercarea de a fi altceva."

"Människor är vad de är och älskar vad de älskar, och jag kan inte se någon mening med att försöka vara något annat."

No comments:

Post a Comment