Wednesday, August 21, 2013

"In the Hive" - 2012

Drama: 109 min.
Director: Robert Townsend
Writer: Cheryl L. West
Birthday: Loreta Devine


"Consider this gentleman: a real man is one who is never afraid to look at the other man straight in the eye and shake his hand, unless he's hiding something or he's scared to something."

"Luați în considerare aceasta domnilor: un barbat adevarat este cel care nu-i este niciodată frică să se uite la alt om drept în ochi și să-i strângă mâna, dacă nu ascunde ceva sau e speriat de ceva."

"Tänk på detta gentleman: en riktig man är en som aldrig är rädd för att titta den andra mannen rakt i ögonen och skaka hans hand, såvida inte han döljer något eller han är rädd för något."

No comments:

Post a Comment