Sunday, August 25, 2013

"The Last King of Scotland" - 2006

Biography, drama, history: 121 min.
Director: Kevin Macdonald
Writers: Peter Morgan, Jeremy Brock and Giles Foden
Birthday: Simon McBurney


"I am Idi Amin! President-for-life and ruler of Uganda. I am the father of Africa."

"Sunt Idi Amin! Președintele-pentru-viață și conducător de Uganda. Eu sunt tatăl Africii."

"Jag är Idi Amin! President-för-livet och härskare över Uganda. Jag är far till Afrika."

No comments:

Post a Comment