Saturday, August 31, 2013

"The Fifth Element" - 1997

Action, adventure, sci-fi: 126 min.
Director: Luc Besson
Writers: Luc Besson and Robert Mark Kamen
Birthday: Chris Tucker


"I know she's made to be strong, but she's also so fragile, so human."

"Știu că e făcută fie puternică, dar ea este de asemenea atât de fragilă, atât de umană."

"Jag vet att hon har gjorts för att vara stark, men hon är också så skört, mänskligt."

No comments:

Post a Comment