Wednesday, August 14, 2013

"Shopgirl" - 2005

Drama, romance: 106 min.
Director: Anand Tucker
Writers: Steve Martin
Birthday: Steve Martin


"Are you the kind of person that takes time to get to know, and then once you get to know them... they're fabulous?"

"Esti genul de persoană care are nevoie de timp pentru a cunoaște și apoi odată ce ajungi să-i cunoști... sunt fabuloase?"

 "Är du den sortens person som tar tid att lära känna, och sedan när du lär känna dem... de är fantastiska!"

No comments:

Post a Comment